Publikacje dotyczące problematyki postępowań w sprawach dzieci

Zachęcamy do zapoznania się z dwiema publikacjami udostępnionymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i będącymi efektem dwuletniego europejskiego projektu pt. „My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in criminal proceeding in the EU”.

Program poświęcony był zagadnieniom rzetelności postępowań w sprawach dzieci oraz poprawnej implementacji do krajowych porządków prawnych dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady poświęconych dostępowi jednostki do pomocy adwokata lub radcy prawnego (dyrektywy 2013/48/EU oraz 2016/800).

Publikacje zostały przygotowane przez głównego koordynatora programu organizację Defence for Children International z Belgii:

  1. Instrukcja dla państw członkowskich UE. Jak zagwarantować prawa dzieciom znajdującym się w konflikcie z prawem?
  2. Praktyczny przewodnik dla prawników. Jak bronić dziecka, które popadło w konflikt
    z prawem?

Więcej informacji o projekcie „My lawyer, my rights” (Mój prawnik, moje prawa) znajdą Państwo na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka tutaj. Publikacje można też ściągnąć bezpośrednio ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka tutaj i tutaj. Warto zaznaczyć, że szkolenie na temat dostępu dzieci do obrońcy kierowane do radców prawnych odbyło się także w czerwcu bieżącego roku w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych – z krótką informacją o tym spotkaniu można zapoznać się tutaj.

Zobacz także