Pytania na kolokwia ustne w 2015 r.

Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r. powołany uchwałą Nr 94/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. zakończył prace.
Zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji, Prezydium KRRP ogłosiło zbiory pytań:

 

1. dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, obejmujący:

– pytania z zakresu prawa pracy (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań);

2. dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji, obejmujący:

– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (92 pytania);
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (234 pytania);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (51 pytań);

3. dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji, obejmujący:

– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (96 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań).
Pytania zostały opublikowane na stronie internetowej: Pytania na kolokwia ustne 2015
Zostaną ponadto przesłane do okręgowych izb radców prawnych.

Zobacz także