Spotkanie przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych w Brukseli

W związku z odbywającym się seminarium o przyszłości usług prawnych, 20 marca w Warszawie odbyło się robocze spotkanie brukselskich przedstawicieli europejskich samorządów prawniczych. Zebrani dyskutowali o sprawach możliwości uruchomienia programu wsparcia mniejszych delegacji członkowskich CCBE przez delegacje z dużych krajów, ostatnich wiadomościach dotyczących ochrony danych i prawa do prywatności, procesie legislacyjnym Unii Europejskiej w sprawie nowych instrumentów dotyczących małych roszczeń, ochrony tajemnic handlowych, ewaluacji krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, pakietu gwarancji proceduralnych w postępowaniach karnych, powołania Urzędu Prokuratury Europejskiej i nowej polityki Komisji w sprawie Europejskiego Rejestru Przejrzystości. Takie spotkania odbywają się regularnie co miesiąc w Brukseli i są forum koordynacji działań CCBE i poszczególnych delegacji krajowych.

Zobacz także