Radcowie prawni na X Kongresie Kobiet

Komisja Praw Człowieka KRRP z przyjemnością informuje, że z inicjatywy Komisji Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, radcowie prawni byli obecni na X Kongresie Kobiet, który odbył się w Łodzi 16 i 17 czerwca. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem „Wszystkich Praw. Całego Życia!” i był szczególnie uroczysty ze względu na przypadającą w 2018 roku 100. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

Radcowie prawni udzielali porad prawnych pro bono w zakresie m.in. dyskryminacji ze względu na płeć zwłaszcza w zatrudnieniu, środków ochrony prawnej dla ofiar przemocy, prawa rodzinnego oraz wolności słowa i zgromadzeń oraz zagadnień związanych z klauzulą sumienia.
Gratulujemy Komisji Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi podjętej inicjatywy i zachęcamy do organizacji podobnych wydarzeń.
Szczegółowa informacja dostępna jest tutaj – na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Z kolei pełną informację o Kongresie Kobiet znajdą Państwo tutaj.

Materiał pochodzi ze strony OIRP w Łodzi, link źródłowy: http://www.oirplodz.pl/x-kongres-kobiet

Zobacz także