Depresja i stres prawników. Nie jest dobrze

Badanie naukowców z Johns Hopkins University dotyczące depresji w ponad 100 zawodach w Stanach Zjednoczonych ujawniło, iż prawnicy są 3,6 razy bardziej narażeni na depresję niż przedstawiciele innych badanych zawodów. Podobne dane przynosi badanie American Bar Association (ABA) z 2016 roku, z którego wnioski wskazują, iż 28% licencjonowanych prawników cierpi na depresję, 19% wykazuje objawy lęku, a 21% kwalifikuje się jako osoby mające problem z alkoholem.

Adwokat Patrick R. Krill, główny autor badania ABA i uznany autorytet w zakresie uzależnień i problemów zdrowia psychicznego w zawodzie prawniczym, twierdzi, że dane „przedstawiają obraz kultury zawodowej, która szkodzi zbyt wielu osobom”.
Autorzy badania wskazują na to, iż system kształcenia prawników w USA sprzyja depresji i uzależnieniom. Najpierw na studiach, gdzie trwa tzw. wyścig szczurów, następnie już po zdaniu końcowych egzaminów, kiedy absolwenci zaczynają praktykować. Badani wskazują na dużą konkurencję wśród równolatków. „Byłem perfekcjonistą i zawsze robiłem dobrze. A teraz [w firmie – red.] rywalizowałem ze wszystkimi tymi ludźmi, których doświadczenia były równie dobre jak moje”, wspomina. „To było bardzo obciążone, bardzo konkurencyjne środowisko”. Terminy, nadmierne obciążenia pracą i presja klientów sprawiają, że praktyka prawnicza jest jedną z najbardziej stresujących karier.
Ta nieubłagana presja stawia prawników w sprzeczności z praktykami, które służą wspieraniu zdrowia psychicznego, takimi jak odpoczynek (rzeczywisty sen lub odpoczynek od działań związanych z karierą zawodową, ćwiczenia czy choćby kontakty społeczne).
Tendencja do priorytetowego traktowania osiągnięć zawodowych, a nie dobrego samopoczucia i szczęścia, wpływa również na zdrowie psychiczne.
„Ścieżka do dobrego samopoczucia prawnika” („The Path to Lawyer Well-Being”) to 72-stronicowy raport National Task Force on Lawyer Well-Being American Bar Association, który przedstawia zalecenia dotyczące tego, co należy zrobić, aby poprawić poziom samopoczucia prawników. Zalecenia zawarte w raporcie koncentrują się na pięciu głównych tematach: „Identyfikacja zainteresowanych stron i rola, jaką każda z nich może odgrywać w zmniejszaniu toksyczności w zawodzie prawniczym; wyeliminowanie stygmatyzacji związanej z poszukiwaniem pomocy; kształcenie prawników, sędziów i studentów prawa w zakresie problematyki dobrego samopoczucia prawników; i podejmowanie drobnych, stopniowych kroków w celu zmiany sposobu życia zawodowego”.

 

Pełen raport do pobrania

 

 

Zobacz także