„Radcowie przyjaźni seniorom”- wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i KRRP

Prezes KRRP spotkał się w dniu 4 maja br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Rzecznika. Dariusz Sałajewski poinformował Pana Rzecznika o podejmowanych przez samorząd radców prawnych działaniach, których celem jest szeroko pojęta edukacja  ukierunkowana na wzrost świadomości prawnej, znajomość przysługujących obywatelom praw i podstawowej wiedzy w zakresie możliwości dochodzenia tych praw .

Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes KRRP uzgodnili wspólna inicjatywę nazwana wstępnie „Prawo przyjazne dla seniora”. Chodzi o włączenie się radców prawnych w prowadzenie pogadanek i prezentacji na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Działanie takie mieści się w celach i planach pracy Centrum Edukacji Prawnej KRRP.

Inicjatywa ta zostanie zaprezentowana publicznie podczas odbywającego się w dniu 9 maja br. w Katowicach V Ogólnopolskiego Kongresu „Obywatel Senior”- organizowanego pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zobacz także