Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Raport FRA z 2019 roku nt. stanu praw podstawowych w UE

Raport FRA z 2019 roku nt. stanu praw podstawowych w UE

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z 2019 r. Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej nt. stanu praw podstawowych w UE. Dokument porusza szeroką problematykę spraw m.in. wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w UE; Karty praw podstawowych UE; wymiaru sprawiedliwości w tym praworządności i niezależności sądownictwa; równości i braku dyskryminacji; społeczeństwa informacyjnego, prywatności i ochrony danych; migracji; praw dzieci w tym dzieci-migrantów. Dokumenty dostępne są na razie jedynie w języku angielskim.

Link do Raportu FRA w języku angielskim:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf

Link do Opinii FRA dot. Raportu: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019-opinions_en.pdf