Raport Future Ready Lawyer 2022: inwestowanie w prawnicze rozwiązania technologiczne to najważniejszy trend w branży

Rosnące znaczenie LegalTech, konieczność radzenia sobie z coraz większą liczbą i złożonością informacji, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta to najważniejsze trendy rozwoju rynku prawniczego wskazane w badaniu Future Ready Lawyer 2022 Wolters Kluwer.

Badanie Future Ready Lawyer przeprowadzono już cztery razy. W tegorocznym wzięło udział 751 prawników z 10 krajów Europy (w tym z Polski) i USA. Raport prezentuje aktualne spojrzenie na branżę prawniczą w wymagającym czasie pandemii, wojny w Ukrainie i globalnych zawirowań społeczno-gospodarczych.

Zarówno Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych odnotowano wyraźny wzrost inwestycji w prawnicze rozwiązania technologiczne i rosnące zapotrzebowanie na nie. Zwiększenie znaczenia LegalTech jako najważniejszego trendu rynkowego wskazało 79% biorących udział w badaniu prawników. Kolejne miejsca zajęły: umiejętność wykorzystania technologii w celu poprawy efektywności oraz współpracy, zrozumienie potrzeb klienta oraz specjalizacja.

– W Polsce również obserwujemy część trendów zdiagnozowanych w raporcie Future Ready Lawyer. Z pewnością rozwój technologiczny kancelarii jest nieunikniony. To dobrze, bo wykorzystanie narzędzi cyfrowych już dziś usprawnia i optymalizuje pracę prawników i ich współpracę z klientami czy innymi działami firmy – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, komentując wyniki badania Future Ready Lawyer 2022.

Kontynuując wypowiedź, Prezes Chróścik dodał, że generalnym kierunkiem rozwoju jest cyfryzacja usług prawnych oraz wymiaru sprawiedliwości, czego dowodzą zainicjowane w warunkach pandemii rozprawy online, wdrażane zarówno w sprawach klientów instytucjonalnych, jak i w sprawach osób fizycznych. Wskazał także, że duże znaczenie wykorzystywania technologii dla poprawy produktywności, umiejętność zrozumienia potrzeb klientów i współpracy z nimi oraz potrzeba specjalizacji nie są niczym nowym. Znane od co najmniej kilkunastu lat badania społeczne dowodzą, że tzw. umiejętności miękkie zyskują na znaczeniu i stają się wręcz komplementarne wobec wiedzy eksperckiej – odpowiedzią na te zapotrzebowanie są  szkolenia, które Krajowa Izba Radów Prawnych i izby okręgowe udostępniają radcom prawnym i aplikantom. KIRP rozbudowuje ofertę szkoleń online, możliwych do odtworzenia z każdego miejsca w kraju i w dowolnym momencie, na platformie e-kirp.pl.

Raport Future Ready Lawyer 2022 do pobrania tutaj.

Zobacz także