Relacja z konferencji „Prawne aspekty procesu leczniczego”

Informujemy, że w czwartek 14 listopada br. miała miejsce trzecia konferencja organizowana przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. W tym roku przebiegała ona pod tytułem „Prawne aspekty procesu leczniczego” i odbyła się w gościnnych progach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wydarzenie kierowane było przede wszystkim do radczyń i radców prawnych, ale także przedstawicielek i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, aplikantek i aplikantów, studentów oraz wszystkich osób, które w sposób szczególny interesują się prawami pacjentów i lekarzy.

Konferencję otworzył Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Tur, który powitał zgromadzonych gości
i uczestników. Następnie głos z ramienia organizatora zabrała Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdalena Witkowska oraz Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie r.pr. Monika Całkiewicz.

Tematykę prawnych aspektów procesu leczniczego podzielono podczas konferencji na cztery sesje tematyczne. Pierwszy panel dotyczył odpowiedzialności lekarza w kontekście praw pacjenta (panel moderowała r.pr. Magdalena Witkowska, a prelekcje wygłosili: dr Michał Zalewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; r.pr. Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; prof. Rafał Kubiak z Uniwersytetu Łódzkiego). Drugi panel skoncentrował się na problematyce ochrony życia i zdrowia matki i dziecka (panel moderowała
dr Katarzyna Łakomiec z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a prelekcje wygłosili: dr Julia Kapelańska-Pręgowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Piotr Piskozub z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Ewa Plebanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Anna Białek
z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
). Trzeci panel został poświęcony prawom osób z uszczerbkiem na zdrowiu, śmiertelnie lub nieuleczalnie chorym (panel moderował r.pr. Bartłomiej Latos, a prelekcje wygłosili dr Aneta Sieradzka z Uniwersytetu Gdańskiego; dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Barbara Marlewska z Uniwersytetu Gdańskiego
). W ostatnim czwartym panelu poruszono problematykę praw pacjentów pozostających pod pieczą państwa (panel moderowała r.pr. Justyna Chrzanowska, a prelekcje wygłosili dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich; r.pr. Agata Bzdyń oraz red. Paweł Kapusta).

Znaczna liczba uczestniczek i uczestników konferencji najlepiej świadczy o wadze podejmowanej problematyki, która jest istotna w praktyce zawodowej wielu radczyń i radców prawnych. Cieszy, że temat „Prawnych aspektów procesu leczniczego” udało się przedstawić z wielu różnych perspektyw, nie tylko prawniczej, ale także dziennikarskiej. Dodatkowo mamy przyjemność przekazać, że niektóre wystąpienia prelegentów zostaną udostępnione w najbliższym czasie w formie krótkich abstraktów na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych w zakładce „Prawa człowieka”.

Zobacz także