Relacja z seminarium ERA w Trewirze i Luksemburgu

W dniach 3-4 kwietnia br., razem z dwojgiem przedstawicieli izby wrocławskiej i krakowskiej, brałam udział w seminarium zorganizowanym przez ERA nt. postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, połączonym z wizytą w siedzibie Trybunału.

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) została utworzona w maju 1992 r. w Trewirze jako odpowiedź na wzmożoną integrację europejską w latach 80. i 90. oraz potrzebę regularnego wspierania sędziów, prawników i praktyków prawa, aby być na bieżąco z rozwojem ustawodawstwa unijnego. W 1990 r. Parlament Europejski zadecydował o zainwestowanie w centrum ustawicznego kształcenia prawników w celu poprawy stosowania prawa europejskiego.

Obecnie ERA prowadzi liczne szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty tematyczne, w tym umożliwia udział w szkoleniach online dla prawników z krajów członkowskich, odpowiadając na bieżące potrzeby związane z nową legislacją i praktyką TSUE.

Program seminarium obejmował wykłady z zakresu procedur stosowanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a kolejność poszczególnych wykładów odpowiadała stopniowemu zaawansowaniu słuchaczy w prezentowaną tematykę. Seminarium rozpoczęła prezentacja nt. składu, organizacji i kompetencji Trybunału Sprawiedliwości UE oraz nt. reformy Sądu Generalnego, następnie omówione zostały procedury stosowane przed TSUE, kluczowe kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych procedur i wreszcie problemy związane ze stosowaniem 15 oficjalnych języków UE i przykłady rozwiązywania tych problemów. Zagadnienia były omawiane przez czynnych współpracowników sędziów TSUE i sądu.

Kolejne zagadnienie, dotyczące wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zostało zaprezentowane przez prawnika praktyka z Irlandii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie już na etapie kierowania zapytania przez sąd powszechny i  przygotowanie do udziału w postępowaniach przed TSUE zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Na koniec zostały zaprezentowane postępowania ze skarg państw, osób fizycznych i prawnych przed Sądem Generalnym, z uwzględnieniem bezwzględnych przesłanek, warunków formalnych i przygotowania do wystąpień bezpośrednio przed sądem. Na koniec uczestnicy seminarium w oparciu o przygotowany kazus pod okiem prowadzących prawników (z jednej z dużych kancelarii międzynarodowych) przygotowywali skargę.

Niezwykle interesującą część każdej prezentacji stanowiła dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników seminarium z uwzględnieniem perspektywy poszczególnych porządków krajowych.

Wykłady prowadzone były w języku angielskim.

Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy mogli nie tylko spróbować specjałów kuchni regionalnej, ale przede wszystkim wymienić wrażenia i doświadczenia związane z tematyką przewodnią seminarium i poszerzyć sieć kontaktów zawodowych przy lampce miejscowego wina.

W drugim dniu została zorganizowana wizyta w Trybunale Sprawiedliwości UE połączona z udziałem w rozprawie, który poprzedzony był wprowadzeniem w tematykę rozpoznawanego zagadnienia prawnego. O metodyce pracy sędziego Trybunału i asystentów opowiedział rzecznik prasowy TSUE. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia całego obiektu z udziałem przewodnika, który opowiedział o projekcie i architekturze budynków.

Szkolenie zostało doskonale przygotowane zarówno pod względem doboru tematów i prowadzących, jak i pod względem organizacyjnym. Nie tyko w mojej ocenie, ale także pozostałych uczestników, udział radców prawnych w programie ERA stanowi ciekawą inicjatywę wartą popularyzowania.

r.pr. Maria Werenowska

 

Zobacz także