Relacja z seminarium TRALIM na temat prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu

24 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się seminarium TRALIM na temat prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczy sześć krajów UE – oprócz Polski także Francja, Hiszpania, Grecja, Irlandia i Włochy.

Seminarium TRALIM miało całodzienny charakter, wzięło w nim udział 30 radczyń i radców prawnych z całej Polski. Goszczono znamienitych prelegentów, którzy swoje wystąpienia prezentowali zgodnie z założeniami programu podczas dwóch paneli – przedpołudniowego poruszającego problematykę europejską oraz popołudniowego koncentrującego się na kwestiach migracji i azylu w kontekście krajowym, tj. polskim. Językami spotkania były polski i angielski.

Zgromadzonych gości przywitał r.pr. Mirosław Wróblewski – członek Komisji Praw Człowieka KRRP. Następnie głos zabrał Vasileios Stathopoulos z Europejskiej Fundacji Prawników ELF – głównego koordynatora programu TRALIM2, który przedstawił założenia programu oraz projekty realizowane przez Fundację. W pierwszym panelu uczestniczki i uczestnicy wydarzenia wysłuchali prelekcji dr. hab. Jacka Chlebnego – Wiceprezesa NSA i profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego („Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniach dotyczących cudzoziemców”), Marii Pamuły – reprezentantki Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce („Przegląd praw podstawowych osób ubiegających się o azyl w Europie”) oraz dwóch gości z zagranicy – Jessicy Lescs z Francji – adwokat izby paryskiej, specjalizującej się w prawie azylu, migracji oraz międzynarodowym prawie karnym, a także Pilar Garcia Gonzales z Hiszpanii – adwokat izby w Maladze, specjalizującej się w prawie migracyjnym, cywilnym i gospodarczym, które przedstawiły krajowe ramy prawne i orzecznictwo dotyczące spraw z zakresu azylu i imigracji w swoich rodzimych krajach. Pierwszy panel w całości moderowany był przez Dyrektor Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce Christine Goyer.

Podczas drugiej części seminarium TRALIM dyskutowano o imigracji i azylu w kontekście polskim. Jako pierwszy prelekcję wygłosił r.pr. Jacek Białas („Doświadczenia w postępowaniach o udzielnie ochrony międzynarodowej przed organami polskimi oraz zmiany w polskim prawodawstwie dotyczącym ochrony międzynarodowej”), a następnie r.pr. Marcin Górski, który omówił zmiany w polskim orzecznictwie dotyczące spraw z zakresu imigracji i azylu wraz z analizą wpływu prawa europejskiego. Sesję zakończyło wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – Katarzyny Słubik i dr. hab. Witolda Klausa, którzy z perspektywy organizacji pozarządowej przedstawili wyzwania związane z prowadzeniem poradnictwa prawnego dla cudzoziemców. Panel ten moderował Marcin Sośniak – Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Seminarium TRALIM było bardzo udane, a na sukces tego wydarzenia składali się znakomici prelegenci oraz zaangażowani uczestnicy, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusjach i zadawali pytania. Podejmowane tematy były niezwykle ważne i aktualne. Warto zaznaczyć, że podczas spotkania skorzystano z dofinansowanego ze środków UE cateringu, dostarczonego m.in. przez „Kuchnię Konfliktu” – to ciekawe kulinarnie i społecznie miejsce na mapie Warszawy, które w swojej małej restauracji zatrudnia imigrantów, dając im pracę oraz tworząc w ten sposób przyjazną dla przyjezdnych przestrzeń w społeczności Warszawy, co ściśle wpisywało się w ideę seminarium TRALIM. Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym osobom, a w szczególności Uczestnikom i Prelegentom.

W ramach programu TRALIM2 w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych zostaną zorganizowane jeszcze w sumie dwa seminaria – jedno w 2019 r., a drugie w 2020 r., na które już teraz serdecznie zapraszamy – szczegóły dotyczące tych wydarzeń publikowanie będą w najbliższej przyszłości na stronie internetowej KIRP.

 

 

Zobacz także