ROK 2015 „ROKIEM MEDIACJI GOSPODARCZEJ”

W 2015 roku mija 10 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawnego. W związku z tym jubileuszem prezesi i dyrektorzy renomowanych polskich centrów mediacji gospodarczej postanowili ogłosić 2015 rok „Rokiem Mediacji Gospodarczej”.

Obecnie mediacja stała się jednym z uznanych sposobów dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Sposobem, który jest tańszy i szybszy od tradycyjnego postępowania sądowego. Co ważne, stosowanie mediacji pozwala obniżyć poziom stresu i psychicznych niedogodności, jakie nieść może za sobą postępowanie sądowe.

Warto zaznaczyć, że w profesjonalnych centrach mediacji prawdopodobieństwo osiągnięcia ugody wynosi 80% a sama mediacja często trwa 1-2 dni.

Autorzy deklaracji zobowiązali się podejmować w 2015 roku szereg działań kierujących uwagę opinii publicznej i mediów na korzyści wynikające ze stosowania mediacji.

Zamierzają:

  • wskazywać pozytywne przykłady przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz instytucji stosujących mediacje,
  • promować postawy promediacyjne,
  • podejmować działania medialne promujące mediacje,
  • organizować seminaria i konferencje.

Deklarację podpisali:

Maciej Bobrowicz
Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
www.cmg.kirp.pl)

Dr Ewa Gmurzyńska
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska
Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
www.centrummediacji.nra.pl

Roman Rewald
Prezes Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan
www.konfederacjalewiatan.pl/mediacje

Dr Ewelina Stobiecka
Międzynarodowe Centrum Mediacji
www.mcm.org.pl
Patronat medialny nad ,,Rokiem Mediacji Gospodarczej” objęły ,,Dziennik Gazeta Prawna” i Prawnik.pl.

Pobierz: DEKLARACJA

Zobacz także