Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych w Sopocie

Głównym przedmiotem obrad będą propozycje zmian do ustawy o radcach prawnych, m.in. w takich obszarach jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, ochrona danych osobowych czy – szczególnie istotna dla optymalnego funkcjonowania organów samorządowych – możliwość odbywania posiedzeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość (obrady zdalne) i tryb obiegowego podejmowania uchwał.

Członkowie Krajowej Rady będą dyskutować nad zaostrzeniem zasad odpowiedzialności w związku z posługiwaniem się w sposób nieuprawniony tytułem zawodowym „radca prawny”. Zajmą się także omówieniem kwestii związanych z zachowaniem niektórych uprawnień wynikających ze statusu aplikanta radcowskiego pomiędzy wpisem na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim, a złożeniem ślubowania – uprawnienia do zastępowania radcy prawnego przed sądami.

Członkowie Krajowej Rady będą także omawiać zmiany w Regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. W porządku obrad przewidziano sprawozdania Krajowego i Okręgowych Zespołów Wizytatorów w zakresie przeprowadzonych w 2023 r. wizytacji w związku z realizacją ustawowego obowiązku nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez Rady OIRP. Planowane jest ponadto omówienie działań samorządowych w zakresie pomocy socjalnej dla członków poszczególnych izb okręgowych, a także działalność socjalna, integracyjna i szkoleniowa realizowana przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire”, której Krajowa Rada Radców Prawnych jest fundatorem. Przedmiotem posiedzenia będą też kwestie związane z rebrandingiem.

Zobacz także