Rozpoczęło się szkolenie nt. bioetyki programu HELP Rady Europy  

Komisja Praw Człowieka KRRP ma przyjemność poinformować, że w piątek 25 września br. odbyło się spotkanie inauguracyjne kursu programu HELP Rady Europy nt. bioetyki dla uczestników z Polski oraz Grecji. W polskiej wersji szkolenia bierze udział 15 radców prawnych i 15 adwokatów, a także przedstawiciele służby zdrowia. Podczas spotkania online inaugurującego kurs tzw. kick-off meeting słowa powitania wygłosiła r.pr. Magdalena Witkowska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz adw. Artur Pietryka – Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Następnie prezentacje przedstawili adw. Anna Mazurczak oraz r.pr. Mirosław Wróblewski jako osoby do kontaktu ws. programu HELP w Polsce odpowiednio z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych. Głos zabrała także dr Julia Kapelańska-Pręgowska jako tutorka i moderatorka całego kursu. Zakończenie szkolenia planowane jest na koniec bieżącego roku, a jego koszt w całości pokrywa Rada Europy z projektu finansowanego przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej Rady Europy pod tym linkiem oraz na stronie internetowej KIRP tutaj. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom życzymy udanego szkolenia!

Program HELP Rady Europy:

Program HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa unijnego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Link do strony internetowej programu HELP: http://help.elearning.ext.coe.int/

Zobacz także