Rozpoczęły się wybory władz w okręgowych izbach. Michał Rościszewski dziekanem w Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w tamtejszej okręgowej izbie radców prawnych. Dokonało ono wyborów organów tej izby, a także jej reprezentantów w organach krajowych samorządu.
Na funkcję Dziekana Rady OIRP  Zgromadzenie wybrało radcę prawnego Michała Rościszewskiego. Uzyskał on 122 głosy spośród 157 uczestniczących w Zgromadzeniu delegatów. Wyboru dokonano spośród dwóch kandydatów. Michał Rościszewski pełnił od 2010 roku funkcję wicedziekana w izbie bydgoskiej, a na szczeblu krajowym był i jest członkiem Komitetu Zagranicznego KRRP.
Zgromadzenie wybrało też stałego członka KRRP z tamtejszej izby. Został nim radca prawny Zbigniew Pawlak – dotychczasowy Dziekan Rady OIRP. Zbigniew Pawlak w trwającej jeszcze kadencji władz krajowych samorządu jest wiceprezesem Krajowej Rady. Na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych w listopadzie bieżącego roku izbę bydgoska reprezentować będzie dziewięciu delegatów.

Zgromadzenie w Bydgoszczy było pierwszym dokonującym wyboru władz samorządu na kolejną, dziesiąta – teraz już czteroletnią kadencję .W Zgromadzeniu uczestniczył Prezes KRRP r.pr. Dariusz  Sałajewski.

Zobacz także