Rozpoczyna się rejestracja na XII edycję Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich – Negocjator Roku 2024

Już 22 stycznia 2024 r. rozpoczyna się XII edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich – Negocjator Roku 2024. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego 2024 r., za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Turnieju: https://turniej.kirp.pl

Turniej ma na celu rozwijanie umiejętności negocjacyjnych wśród aplikantów radcowskich, co przyczynia się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku prawniczym oraz propagowanie negocjacji jako efektywną i alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów, z uwzględnieniem rzeczywistych interesów klientów.

Aby zakwalifikować się do I etapu Turnieju, każdy z zarejestrowanych uczestników zobowiązany jest przesłać na adres email: admin.kirp@inteligames.eu zaświadczenie o ukończeniu e-learningowego kursu „Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji”, dostępnego bezpłatnie na platformie www.e-kirp.pl. Po ukończeniu kursu, pobranie z platformy e-learningowej zaświadczenia i dołączenie go do zgłoszenia na stronie Turnieju uczestnicy mają czas do 19 lutego do godz. 12:00.

Turniej odbywa się w II etapach i przeznaczony jest dla trzyosobowych zespołów złożonych z aplikantów radcowskich z tej samej Okręgowej Izby Radców Prawnych.

I etap Turnieju odbędzie się 24 lutego 2024 r. o godz. 12:00  i polega na rozwiązaniu quizu on-line we wskazanym przez Organizatora czasie na stronie internetowej turnieju. Cały Zespół rozwiązuje test wspólnie, korzystając tylko z jednego urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu), tj. uczestnicy mogą spotkać się i uzupełnić test korzystając z jednego urządzenia  lub połączyć się w dowolnej formie ze sobą i wybrać osobę, która będzie wypełniała test w imieniu całego Zespołu.

Do II Etapu Turnieju – Finału kwalifikują się 3 Zespoły, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca w rankingu. Data Finału ogłoszona zostanie na Stronie Turnieju do 29 lutego 2024 r.

Finał Turnieju polegać będzie na rozegraniu przez każdego z Finalistów gry negocjacyjnej. Nagrodami dla zwycięzców XII edycji Turnieju będą:

  • za zajęcie I miejsca – Puchar Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 4500 zł na Zespół, nie więcej niż 1500 zł na każdego członka Zespołu;
  • za zajęcie II miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 3000 zł. na Zespół, nie więcej niż 1000 zł. na każdego członka Zespołu;
  • za zajęcie III miejsca – nagroda o łącznej wartości nie więcej niż 1500 zł. na Zespół, nie więcej niż 500 zł. na każdego członka Zespołu;

Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają nagrody książkowe.

UWAGA! W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które w jednej z poprzednich edycji były członkami zespołów zakwalifikowanych do finału.

Pełny regulamin oraz szczegółowe informacje o Turnieju dostępne są na naszej stronie.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

Zobacz także