Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zrównujące stawki pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu ze stawkami pełnomocników z wyboru wchodzi w życie

5 czerwca br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Zrównanie stawek w  praktyce oznacza, że opłaty za „urzędówki” w  większości spraw wzrosną dwukrotnie w stosunku do poprzednich rozporządzeń, a tam, gdzie zależą od wartości przedmiotu sprawy, zostaną podwyższone o 50%. Nie zmienią się tylko stawki w sprawach rozpoznawanych w  postępowaniu upominawczym oraz ze skargi na czynności komornika, które już wcześniej wynosiły tyle samo w sprawach z urzędu i z wyboru – zauważa r.pr. Piotr Olszewski, Kierownik Działu Legislacyjno-Prawnego Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że ustalone na ich podstawie opłaty mogą być podwyższone do wysokości nieprzekraczającej 600%. (wcześniej było to 150%); precyzuje też, że zawarte w nich stawki są kwotami netto, które należy podwyższyć o podatek od towarów i usług – dodaje r.pr. Piotr Olszewski.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu dostępne do pobrania w linku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000764

Zobacz także