Spotkanie radców prawnych-mediatorów z sędzią Piotrem Marciniakiem

W dniu 4 czerwca 2024 roku, na zaproszenie Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych, mediatorzy Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych‘’ uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Marciniakiem – prezesem i sędzią Sądu Okręgowego w Poznaniu, koordynatorem ds. mediacji tego sądu, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME, stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship w USA oraz prelegentem na licznych konferencjach poświęconych mediacji.

W trakcie spotkania, które zgromadziło radców prawnych – mediatorów z ośrodków mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych, prelegent zapoznał uczestników z warunkami uzyskania stypendium Weinstein JAMS Intenational Fellowship w Stanach Zjednoczonych oraz doświadczeniami związanymi z jego przebiegiem, jak również praktycznymi rozwiązaniami amerykańskimi w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Mediatorzy mieli okazję do zapoznania się z przykładowymi programami alternatywnych metod rozwiązywania sporów funkcjonujących w sądach amerykańskich, w tym podstawowymi założeniami koncepcji Multidoor Courthouse, której celem jest oferowanie obywatelom różnych mechanizmów rozwiązywania sporów wykraczających poza tradycyjny system sądowy, w szczególności mediacji, negocjacji, arbitrażu, a ukierunkowanej na zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

W drugiej części spotkania odbyła się ciekawa dyskusja i wymiana poglądów z udziałem uczestników – rozmawiano o możliwościach wykorzystania niektórych amerykańskich rozwiązań w polskich realiach oraz przyczynach wciąż niewystarczającego poziomu wykorzystania mediacji w Polsce i pomysłów na zmianę istniejącego stanu rzeczy.

Sędzia Piotr Marciniak został nominowany do honorowego tytułu ,, Ambasador Mediacji ‘’ w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć ,, Ośrodki Mediacji Radców Prawnych ‘’.

Zobacz także