Rozstrzygnięcie konkursu „Ambasador Mediacji”

Poznańskie Stowarzyszenie #Wartomediować zostało laureatem organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” konkursu „Ambasador Mediacji” za rok 2021. Do udziału w konkursie nominowano trzech kandydatów – r.pr. Andrzeja Kurowskiego, r.pr. Sylwestra Pieckowskiego oraz Stowarzyszenie #Wartomediować. Po raz pierwszy w historii konkursu laur „Ambasadora Mediacji” przypadł organizacji pozarządowej.

Powołane w 2020 roku Stowarzyszenie #Wartomediować z siedzibą w Poznaniu zrzesza specjalistów różnych branż, m.in. radców prawnych, adwokatów, notariuszy, inżynierów, ekonomistów, socjologów. Członkowie stowarzyszenia podejmują różnorodne działania promujące instytucję mediacji oraz monitorują procesy legislacyjne, prezentując swoje stanowisko dotyczące projektowanych rozwiązań prawnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje osiem województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.

Stowarzyszenie #Wartomediować promowało w 2021 roku instytucję mediacji jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów, w formie lekcji dla uczniów szkół podstawowych i liceów, szkoleń dla aplikantów radcowskich, warsztatów negocjacyjnych dla mediatorów, wykładów dla seniorów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem sędziów i przedstawicieli środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców. Instytucja publikowała również felietony i prezentowała swoje stanowiska dotyczące zmian legislacyjnych oraz analizy mediacji w aspekcie spraw rozwodowych, problematyki podatkowej i z zakresu ochrony danych osobowych. Stowarzyszenie rozpoczęło także działania dotyczące zmian zasad wynagrodzeń mediatorów za mediację w sprawach karnych oraz prace nad ebookiem – poradnikiem dla pełnomocników. Wszystkie te działania doceniła kapituła konkursu, przyznając stowarzyszeniu tytuł „Ambasadora Mediacji” za 2021 rok. Głosowanie członków kapituły zakończyło się 6 maja br.

W poprzednich edycjach konkursu laur „Ambasadora Mediacji” przypadł r.pr. Marii Młotkowskiej – Dyrektorce Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, która zainicjowała wykorzystywanie mediacji administracyjnej w codziennym funkcjonowaniu urzędu, oraz sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszce Owczarewicz, zaangażowanej wielopłaszczyznowo w rozwój mediacji w praktyce życia społecznego.

Zobacz także