Uwaga! Zmiana platformy e-learningowej KIRP

W związku z uruchomieniem od 1 czerwca nowej platformy szkoleniowej e-KIRP informujemy, że od 15 maja br. przestanie funkcjonować dotychczasowa platforma www.e-learning.kirp.pl. 

1 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Radców Prawnych udostępni wszystkim członkom samorządu radcowskiego nową platformę szkoleniową e-KIRP (https://e-kirp.pl).  Platforma ta umożliwi organizowanie wykładów w czasie rzeczywistym, jak również nagrywanie szkoleń z możliwością ich późniejszego odtworzenia. Podczas rejestrowania konta na platformie e-KIRP konieczne będzie potwierdzenie przynależności do właściwej okręgowej izby radców prawnych oraz potwierdzenie danych kontaktowych (adres e-mail). Dodatkowo system wymusi podanie numeru wpisu oraz dwóch losowych cyfr z numeru PESEL. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażeniu zgody na automatyczną weryfikację wprowadzone dane zostaną porównane z informacjami figurującymi w systemach ewidencyjnych OIRP.

W związku z tym od 15 maja 2022 r. przestanie funkcjonować dotychczasowa platforma e-learningowa www.e-learning.kirp.pl. Prosimy wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich o ukończenie rozpoczętych szkoleń i pobranie certyfikatów potwierdzających ich odbycie. W celu uzyskania dostępu do starej platformy https://e-learning.kirp.pl, aby zakończyć rozpoczęte szkolenia lub pobrać certyfikat potwierdzający odbycie szkolenie, prosimy o przesłanie wiadomości na e-mail: e-learning@kirp.pl do 14 maja br. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko i numer wpisu.

Jednocześnie informujemy, że konta na platformie e-learningowej używane dotychczas 14 maja 2022 r. zostaną usunięte. Po tym terminie nie będzie możliwe pobranie certyfikatów z ukończonych na platformie szkoleń. W okresie przejściowym, tj. od 15 maja 2022 r. do 1 czerwca 2022 r., nie będzie możliwości realizowania szkoleń e-learningowych.

Zobacz także