„Rozszerzyć przymus adwokacko-radcowski”- postulują na wniosek KRRP wszystkie środowiska prawnicze

11 maja br. odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia samorządów i stowarzyszeń zawodów prawniczych. Poczynając od września ubiegłego roku, kiedy to podpisano deklarację i regulaminy tworzące Porozumienie, odbyło się już sześć spotkań. Kolejne będzie miało miejsce w dniu 1 czerwca br. i dojdzie na nim do spotkania z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Przed tym spotkaniem Ministrowi Sprawiedliwości przekazany zostanie pakiet stanowisk przyjętych przez Porozumienie zawierających zgodne postulaty reprezentowanych w Porozumieniu środowisk prawniczych dotyczące funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
Wśród tych stanowisk znajdzie się też zgodnie przyjęte, na wspomnianym na wstępie spotkaniu Porozumienia, stanowisko postulujące rozszerzenie przymusu adwokacko-radcowskiego i wprowadzenie go m.in jako obowiązujący w postępowaniach przed sądem okręgowym i apelacyjnym. Wnioskodawcą przyjęcia stanowiska była Krajowa Rada Radców Prawnych, którą na spotkaniu reprezentowali prezes KRRP r.pr Dariusz Sałajewski i wiceprezes r.pr. Maria Ślązak.

Stanowiska:

Stanowisko nr 10_2016 dot. utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych

Stanowisko nr 11_2016 dot. potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych

Stanowisko nr 12_2016 dot. przymusu adwokacko-radcowskiego

Stanowisko nr 13_2016 dot. udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy

Stanowisko nr 14_2016 dot. wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej

Zobacz także