Radcowie na V Kongresie „Obywatel Senior” w Chorzowie

Prezes KRRP uczestniczył w V Kongresie „Obywatel Senior”, który odbył się w dniu 9 maja br. w Chorzowie. Dariusz Sałajewski ogłosił podczas Kongresu gotowość ze strony  samorządu radców prawnych do włączenia się w opracowanie i realizację wystandaryzowanej w skali kraju tematyki edukacji  prawnej w ramach funkcjonujących Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpracy i pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama  Bodnara.

W trakcie roboczego spotkania, przy udziale przedstawicieli Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, uzgodniono harmonogram działań mających zapewnić realizację przedsięwzięcia poczynając od jesiennego semestru Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Część inauguracyjna Kongresu była też okazją do wręczenia radcy prawnemu Szczepanowi Balickiemu z Rybnika statuetki  i dyplomu Prawnika Pro Bono 2015. Szczepan Balicki został laureatem XIII edycji konkursu Prawnik Pro Bono. Statuetkę  wręczył laureatowi dr Adam Bodnar w towarzystwie dziekana Rady OIRP w Katowicach r.pr. Ryszarda Ostrowskiego.

 

Foto ze strony: http://www.kongresseniora.parkslaski.pl

Zobacz także