Ryszard Ostrowski dziekanem w Katowicach

Zdecydowaną większością, bo ponad 80% głosów, spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, Zgromadzenie Delegatów OIRP w Katowicach na funkcję Dziekana Rady wybrało r.pr. Ryszarda Ostrowskiego. Będzie on pełnił tę funkcję już drugą kadencję.

Wybrana na Zgromadzeniu Rada Izby, na której czele stanie Ryszard Ostrowski, liczyć będzie 25 członków. Środowisko śląskich radców prawnych na Krajowym Zjeździe reprezentować będzie 25 delegatów.

Wybranym bezpośrednio przez izbę – spośród dwóch zgłoszonych kandydatów – członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych dziesiątej kadencji będzie r.pr. Piotr Bober.

W Zgromadzeniu, które odbyło się 1 października br., w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczyli Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski i Wiceprezes KRRP r.pr. Ewa Stompor-Nowicka.

Było to ostatnie zgromadzenie dokonujące wyboru władz okręgowych samorządu i delegatów na zaplanowany w pierwszej dekadzie listopada br. Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Zobacz także