„Rzeczpospolita”: Andrzej Domański o systemie szkolenia radców prawnych

„Samorząd nie chce być tylko nadzorcą swoich członków kontrolującym, czy mają minimum punktów szkoleniowych” – tłumaczy Andrzej Domański, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych. Redakcja dziennika pochyliła się nad zagadnieniem, które nurtuje w zasadzie wszystkie środowiska prawnicze w Polsce – jak podnosić kompetencje i uzupełniać wiedzę swoich członków.

Z artykułu można dowiedzieć się dlaczego samorząd radcowski pozostaje przy systemie punktowym oraz jakie są doświadczenia innych państw UE w tej kwestii. Mec. Domański opowiada też o konsultacjach, które miały miejsce w środowisku radcowskim i ich wynikach.

Zachęcamy do lektury! (Paywall)

https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art39227371-andrzej-domanski-kto-powie-czy-sprawdzac-inaczej

Zobacz także