Rzeszowskie spotkanie międzypokoleniowe

Blisko stu radców prawnych wywodzących się ze wszystkich okręgowych izb uczestniczyło w konferencji – spotkaniu międzypokoleniowym – która odbyła się w dniach 7-9 kwietnia br. w Rzeszowie. Pokolenia starsze reprezentowali członkowie i rzecznicy Kapituły Funduszu Seniora KRRP oraz przewodniczący działających w izbach Klubów Seniora. Na odbywające się w ramach konferencji pierwsze ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych przyjechali do Rzeszowa radcowie prawni, którzy w zdecydowanej większości dopiero od nie więcej niż dwóch lat wykonują zawód. Inicjatywa rzeszowskiego spotkania powstała jesienią ubiegłego roku po spotkaniach Prezydium KRRP z seniorami oraz Prezesa z grupą kilkudziesięciu radców prawnych wchodzących dopiero do zawodu.

Na odbywających się oddzielnie w trakcie konferencji w obu grupach spotkaniach dyskusyjnych sformułowano wnioski co do oczekiwań jakie oba środowiska kierują pod adresem organów samorządu, tak na szczeblu okręgowym jak i krajowym. W trakcie wspólnej części podsumowującej konferencje wskazano też na obszary gdzie radcowie prawni, bez względu na wiek i staż zawodowy mogą służyć sobie wzajemnie pomocą i konsultacjami oraz jak dla wspierania takich zachowań wykorzystywane winny być istniejące struktury i baza samorządu.

W konferencji – dla której wspaniałe warunki organizacyjne i atmosferę integrującą zapewniła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie – wzięli udział Prezes KRRP oraz kilkoro spośród członków Prezydium KRRP. Gościem szczególnym był Prezydent Adwokatury Austriackiej Rupert Wolf. Dariusz Sałajewski zapewnił uczestników konferencji, że jej plon nie może zostać i nie będzie zmarnowany. Zaprosił przedstawicieli obu środowisk do prac nad projektem uchwały w sprawie wytycznych działalności samorządu w następnej kadencji, który Krajowa Rada winna przedłożyć najbliższemu Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych. Część z wniosków i propozycji, w szczególności zgłoszonych w ramach forum młodych radców, może być wdrażana na szczeblu krajowym samorządu jeszcze w tej kadencji – zapewnił Prezes.

Zobacz także