Samorząd radców prawnych świętował jubileusz

W sobotę 23 września 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Krajowa Izba Radców Prawnych świętowała 35-lecie.

Na zaproszenie Krajowej Rady Radców Prawnych w uroczystości wzięli udział goście: Paweł Mucha – Sekretarz Stanu – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzata Gersdorf – I Prezes Sądu Najwyższego, Ewa Polkowska – Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Jacek Trela – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Mariusz Białecki – Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Tomasz Piłat – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, Sara Chandler – Prezes Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), Jose de Freitas – Wiceprezes Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i Wojciech Buchajczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Na sali nie zabrakło również przedstawicieli reprezentujących samorządy zawodów zaufania publicznego. Wśród nich byli: Krzysztof Burnos – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Michał Byliniak – Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Renata Cieszko – Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów, Jadwiga Glumińska-Pawlicz – Prezes Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Anna Korbela – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Michał Rytel z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

W uroczystościach wzięli udział wszyscy Prezesi Krajowej Rady Radców Prawnych, funkcyjni członkowie samorządu na szczeblu krajowym wszystkich kadencji oraz Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych od pierwszej do obecnej kadencji. A więc ci, którzy tworzyli i przyczynili się do umacniania pozycji zawodowej radców prawnych i samorządu zawodowego. Obecni byli również członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.

Podczas uroczystości głos zabrali zarówno goście spoza samorządu, jak i wszyscy Prezesi KRRP wspominając czas, który przypadł na okres, kiedy sprawowali swoje funkcje. Najważniejsze wydarzenia dla samorządu zaprezentowano podczas krótkiej projekcji filmowej, a uroczyste obchody na Zamku Królewskim stanowiły również sposobność do inauguracji wirtualnego Muzeum Historii Samorządu Zawodowego Radców Prawnych www.muzeum.kirp.pl.

Jubileusz to doskonała okazja do uhonorowania radców prawnych szczególnie zasłużonych na rzecz budowy i umacniania samorządu. Tym samym okolicznościowe medale wręczono Prezesom Krajowej Rady Radców Prawnych: Józefowi Zychowi – I Prezesowi KRRP w latach 1983-1991, Jackowi Żuławskiemu – II Prezesowi KRRP w latach 1991-1995, Andrzejowi Kalwasowi – III Prezesowi KRRP w latach 1995-2004, Zenonowi Klatce – IV Prezesowi KRRP w latach 2004-2007, Maciejowi Bobrowiczowi – V Prezesowi KRRP w latach 2007-2013 oraz pełniącemu tę funkcje obecnie (od 2016 roku) i Dariuszowi Sałajewskiemu – VI Prezesowi KRRP w latach 2013-2016.

Medale otrzymali także Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych X kadencji: Andrzej Kaliński (OIRP w Białymstoku), Michał Rościszewski (OIRP w Bydgoszczy), Jerzy Mosek (OIRP w Gdańsku), Ryszard Ostrowski (OIRP w Katowicach), Helena Górniak (OIRP w Kielcach), Romuald Baranowicz (OIRP w Koszalinie), Marcin Sala-Szczypiński (OIRP w Krakowie), Arkadiusz Bereza (OIRP w Lublinie), Grzegorz Wyszogrodzki (OIRP w Łodzi), Katarzyna Skrodzka-Sadowska (OIRP w Olsztynie), Katarzyna Bisowska (OIRP w Opolu), Zbigniew Tur (OIRP w Poznaniu), Bartosz Opaliński (OIRP w Rzeszowie), Przemysław Mijal (OIRP w Szczecinie), Ryszard Wilmanowicz (OIRP w Toruniu), Sławomir Majka (OIRP w Wałbrzychu), Włodzimierz Chróścik (OIRP w Warszawie), Leszek Korczak (OIRP we Wrocławiu), Jowita Pilarska-Korczak (OIRP w Zielonej Górze).

Gwoli przypomnienia, ramy prawne do wykonywania zawodu radcy prawnego dała uchwała Rady Ministrów z 13 grudnia 1961 r. dotycząca obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych. Początek samorządu zawodowego radców prawnych datuje się na uchwaloną 6 lipca 1982 r. ustawę o radcach prawnych. Rok później odbył się I Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który wybrał władze pierwszej kadencji. Rozwój samorządu radcowskiego jest imponujący – dziś liczy on niemal pięćdziesiąt tysięcy członków zrzeszonych w dziewiętnastu okręgowych izbach na terenie całego kraju.

Zobacz także