Sekretarz KRRP na konferencji Rzecznika Praw Pacjenta

Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, wzięła udział na zaproszenie Rzecznika Praw Pacjenta w konferencji pt. Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń.

Konferencja była poświęcona możliwościom dochodzenia roszczeń przez pacjentów i poszkodowanych w wypadkach. Była znakomitą okazją do wymiany wiedzy, obserwacji i doświadczeń odnośnie bieżących i przyszłych uwarunkowań w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie zdrowia i pozbawienia życia ludzkiego prawdopodobnie będzie się nadal  rozszerzała.  Zasadniczym celem ochrony nowoczesnych systemów prawa jest człowiek. Ten trend potwierdzają zarówno regulacje krajowe podążające za wytycznymi prawa unijnego m.in. poprzez rozszerzanie zakresu świadczeń ze szkód osobowych, jak i widoczne od kilku ostatnich lat kierunki orzecznictwa sądowego, szczególnie Sądu Najwyższego.
Konferencja odbyła się 19 kwietnia, a udział w niej wzięli, oprócz Sekretarz KRRP, m.in. Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy, Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Krawczyk, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego oraz Paweł Grzesiewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zobacz także