Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji

Krajowa Izba Radców Prawnych  serdecznie zaprasza na Warsaw Arbitration and Mediation Days (Warszawskie Dni Arbitrażu i Mediacji), trzydniową konferencję będącą wspólną inicjatywą najważniejszych instytucji arbitrażowych w Polsce

: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej ICC, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Rzeczoznawców, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Partnerami wydarzenia są AIJA i ICC.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 maja w Warszawie. Podczas tych trzech dni wystąpi ponad 50 prawników, ekspertów, akademików i praktyków z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, Węgier, Gruzji, Ukrainy, Grecji, Rumunii a nawet Brazylii. Odbędzie się ponad 20 paneli, poświęconych kluczowym zagadnieniom dotyczącym arbitrażu handlowego oraz inwestycyjnego, mediacji, dotyczącym aspektów finansowych alternatywnego rozwiązywania sporów, a także roli psychologii w tym procesie.

Krajowa Izba Radców Prawnych objęła to wydarzenie honorowym patronatem uznając, że ma ono szansę stać się platformą potrzebnej wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dla szerokiego grona profesjonalistów: praktyków i osób wspierających ideę alternatywnego rozwiązywania sporów.

Radcy prawni, którzy wezmą udział w tej konferencji otrzymają 5 punktów za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.warsawarbitration.pl

 

Warsaw Arbitration and Mediation Days, 23-25 May 2018

We cordially invite you to Warsaw Arbitration and Mediation Days – a three-day conference which is a joint initiative of the most important arbitration institutions in Poland: Polish National Committee of the ICC, Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw, Lewiatan Court of Arbitration, Polish Association of Engineers and Appraisers, University of Warsaw and SWPS University of Social Science and Humanities. The partners of the event are AIJA and ICC Paris.

The conference will be held on May 23-25, 2018 in Warsaw. During these three days there will be presentations and lectures of over 50 lawyers, experts, academics and practitioners from Poland, Germany, France, Great Britain, Czech Republic, Hungary, Georgia, Ukraine, Greece, Romania and even Brazil. There will be over 20 panels devoted to key issues related to commercial and investment arbitration, mediation, financial aspects of alternative dispute resolution, as well as on the role that psychology plays in this process.

For more details please visit: https://www.warsawarbitration.pl.

Zobacz także