Seminarium Europejskiej Akademii Prawa

Europejska Akademia Prawa z siedzibą w Trewirze, Niemcy, w dniach 9-10 listopada 2015 r. organizuje seminarium poświęcone europejskiemu prawu antydyskryminacyjnemu.

Seminarium dokona przeglądu dwóch europejskich dyrektyw zakazujących dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, a także niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i wiarę w miejscu pracy.

Główne tematy:
• Europejskie prawo antydyskryminacyjne oraz prawo Rady Europy i ONZ w tym zakresie,
• Określenie kluczowych pojęć (dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie),
• Ciężar dowodu i dostęp do dowodów w postępowaniu,
• Środki prawne i sankcje,
• Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Seminarium jest otwarte tylko dla prawników z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów kandydujących i państw EEA/EFTA.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem.

Zobacz także