XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Uprzejmie informujemy o braku wolnych miejsc.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje tradycyjnie w dniach od 30 września do 4 października 2015 r. XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Zakwaterowanie w domkach turystycznych komfortowo wyposażonych jak i w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i graniczących z Ośrodkiem komfortowo wyposażonych domkach turystycznych.
Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 540 zł, zaś dla osób spoza korporacji 870 zł.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karta zgłoszenia Rajd Bieszczadzki 2015

Kartę zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.
Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 18 września 2015 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Ogłoszenie

Program Rajdu Bieszczadzkiego 2015

Zobacz także