Seminarium internetowe na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

4 grudnia 2023 r. (10:00–12:00) ELF i CCBE przeprowadzą seminarium internetowe na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i stosowania jego orzecznictwa na poziomie krajowym.

Podobnie jak poprzednie webinary, także i ten jest oferowany bezpłatnie w ramach dotacji operacyjnej ELF. Poniżej zamieszczony został program webinaru, w którym znajduje się link do rejestracji na wydarzenie.

Załączniki do pobrania

Zobacz także