Seminarium naukowe „25-lecie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę”

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na seminarium naukowe pt. „25-lecie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę”,  które odbędzie się 11 września 2018 roku w godz. 17-19 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium C). Seminarium wpisuje się w ogólnokrajowe obchody 25. rocznicy przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Program seminarium prezentuje się następująco:

  • „Podstawowe zasady systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
    dr hab. Krzysztof Drzewicki, profesor nadzwyczajny
  • „Obowiązki pełnomocnika procesowego osoby skarżącej w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”
    Justyna Chrzanowska, radca prawny, Pełnomocnik RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  • „Przesłanki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw  Człowieka”
    dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny, radca prawny
  • Dyskusja

Udział w seminarium jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Kontakt:
Komisja ds. kontaktów z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
E-mail: niebieskiparasol@oirp.gda.pl

 Link do wydarzenia na FB: www.facebook.com/events/279278232665057/

Zobacz także