Apel do Prezydenta RP

Poniżej prezentujemy apel Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej do Prezydenta RP.

Zobacz także