Skrócenie aplikacji radcowskiej przedmiotem obrad sejmowej Komisji ds. Petycji

W dniu dzisiejszym tuż przed godziną 10.00 w Sejmie RP zakończyło się posiedzenie Komisji ds. Petycji, na którym rozpatrywano m.in. petycję w sprawie czasu trwania studiów wyższych oraz aplikacji prawniczych.

Z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych w spotkaniu uczestniczył Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że skrócenie czasu odbywania szkolenia aplikacyjnego wpłynie na obniżenie jakości przygotowania przyszłych radców prawnych do wykonywania zawodu, a tym samym na obniżeniu jakości świadczonych usług. „Skracając aplikację, odpowiedzialność za klientów weźmie na siebie państwo. W krótkim czasie nie uda się właściwie przygotować radców i adwokatów, którzy zapewnią profesjonalną obsługę obrotu prawnego” – zauważył Wiceprezes Krajowej Rady.

Stanowisko w zakresie dotyczącym modelu dochodzenia do zawodu adwokata i radcy prawnego dotyczące  petycji obywatelskiej przygotował również Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, w którym zwrócono uwagę na formalne uchybienia petycji, jak również merytoryczne argumenty.

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w swojej ekspertyzie również wskazało na brak przekonywującego merytorycznego uzasadnienia dla skrócenia czasu odbywania aplikacji.

Biorąc pod uwagę argumentację samorządu radcowskiego przedłożoną zarówno w Stanowisku OBSiL, jak i podczas posiedzenia, Komisja nie uwzględniła wniosku złożonego przez grupę studentów prawa, nie znajdując uzasadnienia dla argumentów przemawiających za skróceniem aplikacji radcowskiej i adwokackiej.

W załączeniu znajdą Państwo Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące petycji obywatelskiej w zakresie dotyczącym modelu dochodzenia do zawodu adwokata i radcy prawnego.

Załączniki do pobrania

Zobacz także