Spotkania Samorządów Zaufania Publicznego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych  

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik uczestniczył w Posiedzeniu Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się 6 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Przedmiotem spotkania były kwestie związane z dalszą integracją i promocją działań podejmowanych przez samorządy zaufania publicznego, w tym związane z  wyznaczeniem terminu i organizacją Dnia Otwartego Zawodów Zaufania Publicznego. Omówiono również tematy związane z doskonaleniem zawodowym w poszczególnych samorządach, budowaniem społecznego zaufania i odpowiedzialności w stosunku do zawodów zaufania publicznego oraz przygotowaniem do wykonywania zawodów zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia.

W tym samym dniu odbyło się również Posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych pod przewodnictwem Naczelnej Rady Adwokackiej. Na spotkaniu przyjęto stanowisko w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP) oraz stanowisko dotyczące poparcia dla działań inicjatywy społecznej Grupa Granica. Przedstawiono również informacje na temat sytuacji sędziów-kobiet afgańskich.

Oba spotkania odbyły się w formule hybrydowej. Terminy kolejnych spotkań wyznaczone zostały na styczeń przyszłego roku.

 

 

Zobacz także