Spotkanie delegacji KRRP z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem

Informatyzacja postępowań sądowych, urynkowienie wynagrodzeń pełnomocników z wyboru i urzędu, nieodpłatna pomoc prawna, projekt zmian ustawy o radcach prawnych oraz funkcjonowanie pionu dyscyplinarnego w samorządzie radców prawnych były przedmiotem dyskusji przedstawicieli KRRP z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

W trakcie spotkania omówiono kwestię informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych. Nawiązano do prac związanych z prowadzeniem funkcjonalności polegającej m.in. na wprowadzeniu kalendarza pełnomocnika oraz uzgodniono wprowadzenie dalszych rozwiązań mających doprowadzić do możliwości składania wybranych pism procesowych za pośrednictwem portalu sądowego.

Pozytywnie odniesiono się do wznowienia prac grupy roboczej samorządów prawniczych i przedstawicieli MS ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Na spotkaniu omówiono sprawy związane z uregulowaniem rynku świadczenia pomocy prawnej. Delegacja KRRP wskazała na brak waloryzacji oraz nieefektywność systemu do nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozmawiano również o urealnieniu stawek dla pełnomocników z urzędu w postępowaniach sądowych. Wskazano również na problem wynagrodzenia osób pełniących funkcję kuratora wyznaczonego przez sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Delegacja KRRP poinformowała o pracach nad projektem zmian ustawy o radcach prawnych, wskazując na będące na ukończeniu obszary zmian w zakresie m.in. statusu aplikanta, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, ochrony danych osobowych, ochrony tytułu zawodowego.

Przedstawiono także zagadnienia związane z postępowaniami dyscyplinarnymi radców prawnych.

W spotkaniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP, Agnieszka Gajewska-Zabój, Sekretarz KRRP, Rafał Stankiewicz, Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP oraz Tomasz Scheffler, Zastępca Kierownika OBSiL KRRP.

Po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w rozmowie wzięli udział: sędzia Karol Dałek, zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych, Zbigniew Wiśniewski, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji oraz Magdalena Rams, Zastępca Dyrektora  Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Zobacz także