Spotkanie o aplikacji w siedzibie KRRP

Ewaluacja założeń programowych oraz przyjętego modelu dydaktycznego, omówienie organizacji roku szkoleniowego 2023 oraz założenia modelu kształcenia aplikantów radcowskich w 2024 roku to główne zagadnienia poruszane na spotkaniu kierowników szkolenia aplikantów i osób związanych z aplikacją radcowską, które odbyło się w dniach 18-19 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Spotkanie rozpoczął Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

– Zmieniający się rynek usług prawniczych obliguje do wprowadzania modyfikacji w systemie kształcenia stosowanym w ramach aplikacji radcowskiej. Pomimo wysokiego poziomu szkolenia nie spoczywamy na laurach, pretendując do modelu idealnego. Wymaga to od nas ciągłej pracy i nie pozostaje to niezauważone, ocena aplikacji radcowskiej bowiem stale pozostaje bardzo wysoka – mówił Prezes KRRP.

Pierwszy dzień spotkania koncentrował się wokół omówienia bieżącego roku szkoleniowego. Przeprowadzone konsultacje dotyczyły kwestii egzaminu radcowskiego, stosowanych zabezpieczeń informatycznych oraz materiałów zdających. Zalecane zmiany mają na celu usprawnić organizację działań podejmowanych w ramach aplikacji radcowskiej.

– Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości zajęć oferowanych na aplikacji. Chcemy poszerzać naszą ofertę, ale jednocześnie czynić ją bardziej dostosowaną do potrzeb życiowych i zawodowych aplikantów. Kładziemy jeszcze większy nacisk na dobrze zorganizowane i efektywne zajęcia praktyczne oraz możliwość specjalizacji w danych dziedzinach praktyki. Nie zapominamy jednocześnie o etyce zawodu radcy prawnego. W tych obszarach wspólnie planujemy opracowanie propozycji zmian kierunkowych, a potem systemowych prezentowanych Krajowej Radzie Radców Prawnych – podsumowywał Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP Bartosz Szolc-Nartowski.

Założenia modelu kształcenia aplikantów radcowskich w 2024 roku były przedmiotem konsultacji w drugim dniu spotkania. Dyskutowano o sprawach programowych, kolokwiach, liczbie zajęć stacjonarnych i sposobach wykorzystania e-learningu w dydaktyce.

– Zaproponowane podczas spotkania pomysły mają na celu uatrakcyjnić aplikację radcowską. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zwiększenia liczby godzin szkoleń e-learningowych oraz online, przesunięcia względnie połączenia poszczególnych przedmiotów oraz zmian ilościowych oraz przedmiotowych kolokwiów na poszczególnych latach aplikacji – podsumował Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur.

Zobacz także