Przedstawiciel OBSiL na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”

Geneza i podstawy prawne partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa, a także perspektywa uczestników procesu i prawodawcy w jej ramach były tematami przewodnimi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w tym roku pt. „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”, która odbyła się w dniach 18-19 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Naukowe  Pro Scientia Iuridica we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Tegoroczna edycja wydarzenia była kontynuacją dyskusji na temat procesu prawodawczego, rozpoczętej w roku poprzednim. Mechanizmy zewnętrzne oddziaływania na proces prawodawczy stanęły w centrum rozważań zebranych. Główne zagadnienia, które podejmowano w ramach dyskusji, to kwestia konsultacji i opiniowania projektu aktu prawnego, prawa petycji oraz instytucja referendum. Na partycypację społeczną w procesie stanowienia prawa spojrzano zarówno z perspektywy prawodawcy, a więc organów władzy publicznej, jak i z perspektywy innych podmiotów, rozważając ich założony i realny wpływ na proces prawodawczy na tle rozwiązań prawnych i praktyki tworzenia prawa.

W wydarzeniu brali udział zarówno teoretycy prawa, jak i praktycy. W tym także przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych, których doświadczenie pozwoliło spojrzeć na praktyczne aspekty partycypacji społecznej w trakcie prac ustawodawczych.

Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP reprezentowała radca prawny Anna Grudzińska, która wypowiadała się na temat współdziałania samorządu radców prawnych w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

— Uczestnicy procesu legislacyjnego przedstawili swoje spostrzeżenia na  temat procesu tworzenia prawa w Polsce i wymienili doświadczenia w tym zakresie. Zwrócono uwagę na jego mankamenty, w tym na problemy z przeprowadzaniem rzetelnych konsultacji publicznych stwarzających realną możliwość wypowiedzenia się w zakresie opiniowanych projektów aktów prawnych. Przedstawiono też pewne postulaty, propozycje dobrych praktyk, których wdrożenie pozwoliłoby na rzeczywistą partycypację w procesie stanowienia prawa i jednocześnie zapewniłoby jego transparentność — relacjonowała Anna Grudzińska z Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Zobacz także