Spotkanie Prezesa KRRP z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Dariusz Sałajewski spotkał się 25 sierpnia br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO. Rozmowa dotyczyła przygotowywanego porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Porozumieniu inicjowanemu przez Prezesa KRRP patronować będzie również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Celem porozumienia będzie włączenie się okręgowych izb i bezpośrednio radców prawnych w działalność funkcjonujących uniwersytetów trzeciego wieku. W programach prelekcji i spotkań organizowanych dla słuchaczy uniwersytetów obecna będzie tematyka prawna. Chodzi o przekazywanie wiedzy w zakresie przydatnym w codziennym życiu i wskazywanie na potrzebę, ale i możliwości zasięgania pomocy prawnej.

W rozmowie podjęto również kwestie praktycznego umiejscowienia w programie aplikacji radcowskiej zagadnień poszanowania praw człowieka i możliwej współpracy w tym zakresie pomiędzy samorządem radcowskim a Urzędem Rzecznika w Warszawie i jego przedstawicielstwami regionalnymi.

Zobacz także