Z prasy: Gdy przymus jest dobrodziejstwem

Gdy przymus jest dobrodziejstwem

Przeciętny Kowalski ma problem ze sformułowaniem żądań w pozwie i składaniem środków odwoławczych. Opieka prawna należy więc do jego podstawowych potrzeb (…). Występując bez pełnomocnika, ma problem z precyzyjnym formułowaniem żądań, wnoszeniem właściwych opłat od pism procesowych, terminowym wykonaniem zobowiązań nałożonych przez sąd i składaniem środków odwoławczych, załączaniem odpowiedniej ilości odpisów pism etc (…).
Przymus adwokacko-radcowski powinien stanowić rozwiązanie systemowe. Takim jest wprowadzenie go w postępowaniu przed sądem okręgowym, niezależnie od tego, czy działa jako sąd pierwszej czy drugiej instancji (…).

(…) Koncepcja zakładałaby wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniach w sprawach gospodarczych, jako przywracanego rodzaju postępowania odrębnego, a później – jeżeli nie będzie szczególnych przeszkód – w innych sprawach. Jest to dobra droga, która doprowadzić może także do spopularyzowania korzyści, jakie płyną ze współpracy z osobami profesjonalnie świadczącymi pomoc prawną.

Arkadiusz Bereza – dr hab. prof. nadzwyczajny, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Link do artykułu: czytaj

 

 

Zobacz także