Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem

Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem

O potrzebie współpracy i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zapewnienia należytej ochrony prawnej obywatelom w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz zagwarantowania i respektowania praw człowieka w Polsce rozmawiali na wspólnym spotkaniu dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Spotkanie odbyło się 10 listopada br. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Jedną z ważniejszych omawianych kwestii było określenie możliwości i warunków dalszej współpracy, w szczególności w zakresie wspierania działalności Rzecznika Praw Obywatelskich przez samorząd radców prawnych. Temat ten poruszony został również w kontekście ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej.
– Sytuacja na granicy niestety staje się coraz trudniejsza i zdaje się zmierzać w kierunku eskalacji napięcia. Dostrzegam tutaj pilną potrzebę uruchomienia szerszego wsparcia ze strony samorządu radcowskiego i zacieśnienia współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – powiedział po spotkaniu Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik.
Podczas spotkania omówiono również bieżące sprawy, w których Rzecznik występował w ostatnim czasie do Krajowej Rady Radców Prawnych, a także kwestie wykonania wyroków ETPCz i TSUE w sprawach sądów.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. W ramach swoich kompetencji stoi na straży przestrzegania praw obywateli przez urzędy, instytucje państwowe i służby publiczne oraz podejmuje przewidziane prawem działania w tym zakresie.