Spotkanie Prezesa KRRP z Zarządem ELSA Poland

Prezes KRRP spotkał się w dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Izby z kończącym roczną kadencję Prezesem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Krzysztofem Stępkowskim. W spotkaniu uczestniczył też obejmujący tę funkcję 1 sierpnia br.  Michał Łachecki. Goście wręczyli Dariuszowi Sałajewskiemu pamiątkowa statuetkę ELSA Poland stanowiąca wyraz podziękowania za współpracę i okazywane przez samorząd radców prawnych wsparcie dla działań Stowarzyszenia.

 W trakcie spotkania omawiano w szczególności możliwości włączenia się studentów prawa  w przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej społeczeństwa. KRRP jest inicjatorem  i organizatorem wielu już działań w tym zakresie. Przedstawiciele ELSA Poland przekazali też Prezesowi KRRP plan swoich zamierzeń w kolejnym roku akademickim, stanowiącym  zarazem kadencję nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia.

Wstępnie omówiono kształt porozumienia, jakie miałoby określać zasady współpracy pomiędzy samorządem radców prawnych i Stowarzyszeniem ELSA w następnych latach. Będzie ono, po przedłożeniu jego projektu przez Zarząd ELSA Poland, przedmiotem rozpatrywania przez Prezydium KRRP w sierpniu br.

Zobacz także