Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP

15 września 2016 r. w siedzibie KRRP w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP.

Ze strony Krajowej Rady udział wzięli prezes KRRP Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka oraz r.pr. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej KRRP. Kancelarię Prezydenta RP reprezentowali, m.in. dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski oraz zastępca dyrektora Zofia Szweda-Lewandowska.

Spotkanie odbyło się na kanwie zawartego w grudniu 2015 r. porozumienia w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia świadomości prawnej Obywateli i propagowania idei pomocy prawnej pro bono. W trakcie spotkania przybliżono zasady realizacji celów porozumienia.

Zobacz także