Spotkanie przedstawicieli KRRP z organizacjami ukraińskimi

W godzinach popołudniowych 24 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji Ukraiński Dom w Warszawie, Związku Ukraińców w Polsce, Domu Otwartego, Instytutu Praw Migrantów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Ukraina z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem, Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek oraz członkami Komisji Praw Człowieka KRRP. Podczas dyskusji, zorganizowanej z inicjatywy Prezesa KRRP, rozmawiano o możliwościach wsparcia organizacji ukraińskich w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Mirosława Keryk, Prezes Ukraińskiego Domu w Warszawie, Igor Lisin z Fundacji Ukraina, Natalia Gebert z Domu Otwartego i Grupy Granica, Marta Górczyńska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Grupy Granica i Bartłomiej Potocki z Instytutu Praw Migrantów.

– Jako członkowie samorządu radcowskiego jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni rosyjską inwazją na Ukrainę. Zaplanowaliśmy to spotkanie kilka dni temu, nie wiedząc jeszcze, że przyjdzie nam się spotkać w tak tragicznych okolicznościach – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, dziękując obecnym za przybycie. – Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że wsparcie obywateli Ukrainy oraz organizacji ukraińskich jest nie tylko polityczną koniecznością, ale i moralnym obowiązkiem wolnego świata, w tym także Polski i Polaków. Wyrażam całkowite wsparcie i pełną solidarność z narodem ukraińskim i deklaruję chęć udzielania wszelkiej pomocy, jaka w tej sytuacji może być udzielana przez Krajową Radę Radców Prawnych i cały samorząd radcowski.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o koordynacji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy, wsparcia przedsięwzięć zapewniających pomoc poszkodowanym oraz działań humanitarnych na rzecz ludności cywilnej Ukrainy. Podkreślono również ważność przeprowadzenia szkoleń dla osób chcących udzielać pomocy uchodźcom. Przedmiotem rozmów było również utworzenie materiałów informacyjnych i współpracy z innymi organizacjami. Zapowiedziano również, że Krajowa Izba Radców Prawnych pozostanie w bieżącym kontakcie z podmiotami reprezentującymi obywateli ukraińskich i decyzje o kolejnych formach wsparcia i współpracy będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji.

Samorząd radcowski od lat realizuje działania wspierające osoby i podmioty poszkodowane w wyniku kryzysów politycznych i społecznych – w ostatnich miesiącach m.in. organizując i prowadząc Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej w Hajnówce.

Zobacz także