Spotkanie Rzeczników Dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego

Co możemy zakwalifikować jako pojęcie przewinienia zawodowego? Jakie należy stosować kryterium oceny poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej? Jakim zachowaniem NIE naruszymy godności wykonywania zawodu?

Na te wszystkie pytania w czwartek 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej starali się udzielić sobie wzajemnie odpowiedzi Główni/Naczelni Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej/Dyscyplinarnej zawodów zaufania publicznego. Gospodarzem spotkania był Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej – Grzegorz Wrona.

W spotkaniu uczestniczyli również:

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Ewa Brzezińska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
– Grażyna Rogala-Pawelczyk, 
Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych – Jarosław Sobutka, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Rafał Michałowski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej – Kazimierz Jura oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów Wojciech Kiebzak.

Specyfika każdego z ww. zawodów, przepisy charakteryzujące odpowiednie sfery działalności oraz poszczególne kodeksy etyki nie dają jednoznacznych odpowiedzi na zadane pytania.

Znaczna część spotkania została poświęcona Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zagadnieniu Mechanizmowi Ostrzegania i Systemowi Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym tzw. „IMI”.

Postępowania odpowiedzialności zawodowej/dyscyplinarnej są bogate w różnorodne zagadnienia, których nie sposób omówić podczas jednego spotkania. Kolejne spotkanie odbędzie się w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, w pierwszym kwartale 2018 roku, na którym zostaną przedyskutowane kwestie działalności poszczególnych Komisji Etyki oraz stosowania mediacji w sprawach dyscyplinarnych.

Zobacz także