Spotkanie Sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbyło  się spotkanie Sekretarzy Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, w którym uczestniczyła także Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Elwira Szurmińska-Kamińska. Gospodarzami spotkania byli Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Marcin Sala-Szczypiński oraz Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Danuta Rebeta.

Spotkania sekretarzy są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pozwalają poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować bieżące kwestie samorządowe w gronie praktyków.

Zakres merytoryczny tegorocznego spotkania dotyczył m.in. stosowania przepisów kpa w sprawach związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Rady OIRP na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. oraz obowiązków okręgowych izb radców prawnych związanych z RODO.

Przedmiotem żywej dyskusji, w celu wypracowania jednorodnej praktyki,  były kwestie związane ze sposobem prowadzenia akt radców prawnych i aplikantów radcowskich, jak również  zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał przez Rady, czy stosowaniem wzorów uchwał (z uwzględnieniem: podziału uchwał, do których znajdują zastosowanie przepisy kpa oraz, do których przepisy kpa nie są stosowane).

Ponadto sekretarze poruszyli zagadnienia związane z badaniem przesłanek dopuszczenia do egzaminu radcowskiego – „ścieżki pozaaplikacyjne” z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zobacz także