Aplikanci negocjują

W sobotę 14 kwietnia zakończył się I etap VI edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.

Wzięły w nim udział łącznie 43 zespoły. Każdy zespół wypełnił test on-line sprawdzający teoretyczną i praktyczną wiedzę z obszaru negocjacji zawartą w kursie e-learningowym. Quiz zawierał 40 pytań i studiów przypadku sprawdzających praktyczne rozumienie i zastosowanie pojęć z obszaru negocjacji. Do finału zakwalifikowały się 3 zespoły, które zdobyły największą ilość punktów:

Orły Temidy – OIRP Wrocław

Win-win Situation – OIRP Wrocław

Rokujący – OIRP Kraków

Zespoły zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w rozgrywce finałowej na żywo, która odbędzie się 26 maja w siedzibie KIRP i będzie miała formę trójstronnej gry negocjacyjnej. Najlepszy zespół negocjacyjny wyłoniony zostanie na podstawie wyników uzyskanych podczas gry, natomiast jury w składzie: Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Jerzy Stępień oraz prof. Stanisław Sołtysiński wybiorą w trakcie turnieju także najlepszego negocjatora, który otrzyma nagrodę indywidualną.

Zobacz także