Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

27 października 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, w towarzystwie innych członków Prezdium KRRP, spotkał się z grupą młodych radców prawnych.

W trakcie spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem młodych radców na rynku usług prawnych i w działalności samorządu.
W licznym gronie reprezentantów najmłodszego pokolenia podnoszono – w duchu realizacji wytycznej ostatniego Zjazdu KIRP – kwestie oczekiwań jakie w tym zakresie są najistotniejsze.
Rozmawiano, między innymi, o potrzebach szkoleniowych młodych radców, stworzeniu dla nich formuły prezentacji swoich opinii i potrzeb, dyskutowano nad kształtem aplikacji i patronatu, specjalizacją i promocją zawodu. Pojawiły się konkretne propozycje, sugestie i plany związane z kontynuacją dialogu.

Relacja ze spotkania została opublikowana w Rzeczpospolitej w środę, 28 października.
http://www4.rp.pl/Radcowie/310279862-Mlodzi-radcy-chca-wlasnego-forum.html 

Zobacz także