Spotkanie z redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski spotkał się w dniu 17 września 2015 r. w siedzibie Izby z redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita” Bogusławem Chrabotą. W bezpośredniej rozmowie omówiono możliwości rozszerzenia współpracy, a także wspólnych inicjatyw  redakcji „Rzeczpospolitej” i organów  krajowych samorządu radców prawnych. Niektóre z nowych form współpracy będą inicjowane już w bieżącym roku. Wspólne działania i projekty w zakresie edukacji prawnej ukierunkowanej na wzrost świadomości prawnej społeczeństwa zakłada się realizować już od początku przyszłego roku.
W drugiej części spotkania wzięli również udział Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Pawlak, Sekretarz KRRP r.pr. Barbara Kras, rzecznik prasowy r.pr. Stefan Mucha, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Radca Prawny” Krzysztof Mering i doradca Prezesa ds. mediów Anita Białek.
W najbliższych dniach zaplanowane robocze spotkanie w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” poświęcone ustalaniu szczegółów technicznych i organizacyjnych współpracy.

Zobacz także