Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji.

Uniwersytet Wrocławski był organizatorem Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego uniwersyteckich wydziałów prawa i administracji. Konferencja naukowa z tej okazji odbyła się w dniach 18-20 września br. w aulach Wydziału Prawa i Administracji wrocławskiej uczelni. Tematem wiodącym konferencji była ocena dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie procedury cywilnej i propozycje zmian.

Krajowa Rada Radców Prawnych była jednym z patronów Zjazdu, a także wsparła finansowo jego organizatorów. W Zjeździe uczestniczyło ponad 150 pracowników naukowych. W inauguracji konferencji i pierwszym panelu tematyczno- dyskusyjnym uczestniczyli prezes KRRP r.pr Dariusz Sałajewski, a także sekretarz KRRP r.pr Barbara Kras i dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu r.pr Sławomir Majka. Dariusz Sałajewski zabierając głos w części wprowadzającej konferencji stwierdził, że środowisko radców prawnych – jako najliczniejsza grupa zawodowa wśród zawodów prawniczych mająca bezpośredni kontakt z praktyką stosowania prawa – jest zainteresowane większą stabilnością systemów prawa. „Mądrze stosujmy prawo, korzystając z historycznego dorobku doktryny, zmiany normatywne ograniczajmy jedynie do naprawdę niezbędnych”. – powiedział m.in. prezes KRRP.

Jednym z prezenterów w pierwszym panelu konferencji był członek Rady Programowej Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji KRRP prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, który mówił o ewolucji przepisów procedury cywilnej dotyczących postępowania zabezpieczającego.

Zobacz także